O powiecie Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Powiat drawski położony jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na Pojezierzu Drawskim. Od północy graniczy z powiatem świdwińskim, od wschodu - z powiatem szczecineckim, od południa - z powiatami: wałeckim i choszczeńskim, a od zachodu - z powiatem stargardzkim.

W obecnym kształcie w skład powiatu wchodzi pięć gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec i Wierzchowo. Obszar ten pod względem ukształtowania i rzeźby powierzchni jest zróżnicowany. Charakteryzuje się licznymi wzniesieniami i dolinami polodowcowymi.
 
Klimat regionu należy do umiarkowanych; o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Z uwagi na bliskość i zasobność zbiorników wodnych oraz dużą powierzchnię lasów charakteryzuje się dużą wilgotnością powietrza.

Na obszarze powiatu drawskiego położonych jest szereg jezior, przepływa tędy wiele małych rzek i innych naturalnych cieków wodnych, które nie stwarzają zagrożenia powodziowego. Największą rzeką przepływającą przez teren powiatu jest Drawa wraz z licznymi jej dopływami. Położenie działu wodnego sprawia, że rzeka ta płynie ku południowemu zachodowi. W środkowej części powiatu, w pasie Pojezierza Drawskiego, występują liczne jeziora, z których największe to: Drawsko, Siecino i Lubie.

Powierzchnia Powiatu wynosi 1.761 km2, w tym 46 % stanowią obszary leśne, blisko 6 % wody powierzchniowe, 34 % użytki rolne. Pozostałe grunty, takie jak grunty zabudowane i zurbanizowane, drogi oraz nieużytki, zajmują 14% powierzchni powiatu.

Powiat drawski zamieszkuje 53.725 mieszkańców (stan na 30 czerwca 2023 r.). Walory turystyczne gmin wchodzących w skład Powiatu sprawiają, że w okresie letnim liczba ludności zdecydowanie zwiększa się nawet do 40%.

Gospodarka powiatu drawskiego reprezentowana jest przez takie branże jak: rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze; w przemyśle dominują branże: drzewna, odzieżowa i budowlana. W widoczny sposób rozwija się rzemiosło i drobna wytwórczość.

Pod względem małej i średniej przedsiębiorczości wyróżnia się Złocieniec. Czaplinek pełni funkcję centrum turystycznego regionu.
 
Drawsko Pomorskie jest miastem, gdzie znajduje się większość administracji powiatowej oraz instytucji o charakterze regionalnym. Wierzchowo jest gminą typowo rolniczą -w ostatnim czasie intensywnie rozwija się tam branża drzewna. Przestrzenne rozmieszczenie ośrodków gospodarczych skupia się głównie wokół miast powiatu: Złocieńca, Drawska Pomorskiego, Czaplinka i Kalisza Pomorskiego. Występują tu zakłady przetwórstwa mięsnego, budownictwa, przemysłu wydobywczego i ceramicznego, przemysłu elektrotechnicznego oraz odzieżowego. Najbardziej zaś rozwiniętą gałęzią przemysłu jest na tym terenie przemysł drzewny. Na terenie Powiatu działa ponad 3000 podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w takich branżach jak przemysł, budownictwo, transport, handel, gastronomia i usługi.
 
Powiat posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg zapewniających dojazdy do wszystkich miejscowości leżących w jego granicach. Drogami krajowymi są dwa ciągi komunikacyjne przecinające Powiat w kierunkach wschód/zachód. Są to, droga nr 20 (Stargard - Drawsko Pom. – Gdynia) oraz droga nr 10 (Granica Państwa – Lubieszyn – Płońsk). Drogi wojewódzkie przebiegające przez teren powiatu to droga nr 175 (Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski - Choszczno), nr 173 (Połczyn Zdrój - Drawsko Pomorskie) nr 163 (Kołobrzeg  Wałcz), 148 (Starogard - Łobez - Drawsko), nr 171 (Barwice - Czaplinek), nr 177 (Czaplinek - Mirosławiec - Wieleń) 

Ewidencja dróg w powiecie 

Powrót
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona