Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Projekty artystyczne i profilaktyczne w ZSP w Czaplinku
21-06-2016

Projekty artystyczne i profilaktyczne w ZSP w Czaplinku

Data wydarzenia: 21-06-2016

Wolność i zniewolenie – te dwa pojęcia stały się wspólnym hasłem spektakli przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. Zostały one zaprezentowane mieszkańcom gminy i powiatu na scenie Czaplineckiego Ośrodka Kultury 9 czerwca 2016 roku podczas podsumowania realizacji projektów edukacyjnych „Młodzi (nie)zniewoleni” oraz „Młodzi i teatr”.

            Realizacja projektu ,,Młodzi i teatr” umożliwiła  kontynuację działań, służących włączeniu młodzieży ponadgimnazjalnej w sferę kultury wysokiej, do której ma ona ograniczony dostęp. Służyła również rozbudzeniu jej aktywności twórczej oraz przyczyniła się do rozwoju zainteresowań i zdolności teatralnych.
            W jego trakcie uczniowie wzięli udział w zajęciach z zakresu historii polskiego dramatu i teatru doby oświecenia oraz romantyzmu, prowadzonych przez aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie. Przygotowali również spektakl na podstawie jednoaktówki Sławomira Mrożka zatytułowanej „Polowanie na lisa”, której akcja, przeniesiona w czasy współczesne, pozwoliła na nowo zinterpretować zagadnienie zniewolenia człowieka przez system. Lis stał się dzisiejszym Innym – człowiekiem odmiennym mentalnie, nonkonformistą pragnącym wolności, polowanie – próbą zniszczenia wszelkiej niezależności bądź to z chęci dominacji, bądź lęku przed tym, co odmienne, las – korporacją osaczającą człowieka i dążącą do społecznego ujednolicenia. Spektakl przygotowany przez grupę teatralną koLOkwializm nie tylko spotkał się z uznaniem widzów, ale również wygrał powiatowe eliminacje Wojewódzkich Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych i reprezentował Gminę Czaplinek oraz Powiat Drawski w eliminacjach wojewódzkich.
            Projekt „Młodzi i teatr” był realizowany przez Stowarzyszenie AKTYWNA SZKOŁA przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku w ramach zadania publicznego Powiatu Drawskiego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego”. Działanie było współfinansowane przez  Gminę Czaplinek i Powiat Drawski.
            Natomiast uczniowie biorący udział w projekcie „Młodzi (nie)zniewoleni” mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie wszelkich form uzależnień, w tym od narkotyków, dopalaczy czy internetu. Niezwykle ważne jest uświadamianie młodych ludzi, jak destrukcyjny wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne mają wszelkie dostępne używki. Refleksyjność i krytyczne podejście do zażywania środków psychoaktywnych jest w stanie wielu zabezpieczyć przed dotkliwymi konsekwencjami: chorobami, zaburzeniami funkcjonowania czy nawet śmiercią.
            Uczniowie przekonali się, że aby uchronić siebie i innych należy zbudować silną podmiotowość oraz być świadomym swych potrzeb, umieć identyfikować dylematy wewnętrzne i nie bać się stawiać czoła problemom i wyzwaniom współczesnego świata. Fundamentem silnego „ja” powinno stać się poczucie własnej wartości i godności, a także przeświadczenie, iż jest się jednostką twórczą, mogącą wnieść coś w obręb wspólnoty, w jakiej się funkcjonuje.
            Jednym z celów projektu było wskazanie uczniom, że drogą do sukcesu życiowego, a także do równowagi psychicznej jest dialog, otwarcie na drugą jednostkę oraz siebie, umiejętność przyjmowania porażek, wyciągania konstruktywnych wniosków, wytyczania celów.
            Asertywne postawy kształtowane były poprzez spotkanie ze sztuką – teatrem i literaturą, które połączyły się w przygotowanym na motywach powieści „My, dzieci z dworca ZOO” spektaklu – „Rozbite szkło”. Aktorstwo pozwoliło niejako naocznie przekonać się o negatywności stosowania używek, ich społecznej szkodliwości. Wcielenie się w określone postaci z tego  atroficznego półświatka, wejście w mrok, doświadczenie samotności czy lęku niosło ze sobą oczyszczenie i skuteczną przestrogę na przyszłość, ale nie było pozbawione pozytywnego przesłania, że wszystko zależy od mądrych i roztropnych decyzji.
            Ważnym akcentem tego projektu było spotkanie z przedstawicielem zajmującym się profilaktyką na terenie Gminy Czaplinek – Dorotą Budzisz, która to przeprowadziła nader ciekawe i inspirujące do aktywności myślowej warsztaty z młodzieżą ZSP. Spotkanie z praktykami to cenny głos w dyskusji o narkomanii i solidna dawka rzetelnej wiedzy oraz praktycznych wskazówek, jak sobie radzić w sytuacjach zagrożenia, gdzie udać się po pomoc bądź poradę.
            W ramach projektu zrealizowany został także konkurs plastyczny: STOP NARKOTYKOM, STOP DOPALACZOM, STOP UZALEŻNIENIOM OD INTERNETU skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Drawskiego. Jego laureatkami zostały: Anna Fierek z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czaplinku, Daria Kubzdyl oraz Aleksandra Olesczuk – podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku. Dziewczyny wykazały się pomysłowością, znajomością tematu oraz innowacyjnym podejściem do profilaktyki.
            Na stronie ZSP w Czaplinku udostępniono materiały edukacyjne dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów, poszerzające i uzupełniające wiedzę na temat środków psychoaktywnych, linki do stron profilaktycznych oraz dane kontaktowe instytucji na terenie Powiatu Drawskiego, które zajmują się zwalczaniem narkomanii.
            Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi wielu młodych ludzi uniknie kontaktu ze światem środków psychoaktywnych, że siły i wiary będą oni szukać w sobie, w marzeniach i pasjach, a także wśród bliskich, wartościowych osób.
            Projekt edukacyjno – profilaktyczny „Młodzi (nie)zniewoleni” był także realizowany przez Stowarzyszenie AKTYWNA SZKOŁA przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku w ramach zadania publicznego: „W zakresie ochrony i promocji zdrowia” i był finansowany przez Powiat Drawski.
Anna Proniuk, Agnieszka Skonieczna
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona