Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

KLUB PEDAGOGA W PORADNI
11-12-2015

KLUB PEDAGOGA W PORADNI

Data wydarzenia: 11-12-2015

09.12.2015 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim pedagodzy ze szkół, przedszkoli i placówek oświatowych pracujący na trenie Powiatu Drawskiego uczestniczyli w spotkaniu ,,Klubu Pedagoga”.

Spotkanie miało charakter szkoleniowy i dotyczyło specyficznych trudności w uczeniu się. Przedstawiono aktualne metody badawcze na poszczególnych etapach diagnozowania specyficznych trudności w nauce czytania i pisania oraz trudności, z jakimi spotykają się uczniowie z dysleksją na wszystkich przedmiotach szkolnych. Wspólnie dokonano omówienia zalecanych metod pracy z uczniami.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość przybliżenia tematu dotyczącego pracy mózgu i skutecznego uczenia się z wykorzystaniem filmu edukacyjnego z zakresu neurodydaktyki. W dalszej części spotkania dyskutowano nad bieżącymi obszarami współpracy, w tym określonych w przepisach zasad opracowywania i przekazu informacji na temat funkcjonowania dzieci, będących uzupełnieniem diagnozy wykonywanej w Poradni. Uczestnicy spotkania mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji i rozmów.

Spotkania takie są cennym źródłem pomysłów i wymiany informacji wzbogacających warsztat pracy zarówno pedagogów szklonych, jak i pracowników Poradni.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona